I n k a s s o
Lisaks igakülgsele õigusabile pakume Teie individuaalsetele vajadustele vastavat terviklikku inkassoteenust, mis hõlmab nii debitoorsete võlgnevustega seonduvate probleemide lahendamist, sealhulgas alalist krediidijärelevalvet, lepingute koostamist ja esindamist läbirääkimistel kui ka nõustamist eelnevaga seonduvates õiguslikes küsimustes.
Võlgade väljanõudmisel üritame vältida suhete liigset pingestumist Teie ja võlgniku vahel. Me ei trüki raha, kuid alati seame esikohale põhieesmärgi – anda kliendile parim reaalselt võimalik lahendus kiirelt, efektiivselt ja kvaliteetselt.